Jesteśmy Fundacją zrzeszającą środowisko akademickie. Swoje działania opieramy na inicjatywach praktycznych wśród środowisk lokalnych. Najcenniejszy jest dla nas głos mieszkańców, którzy są bezpośrednimi odbiorcami wszystkich samorządowych działań.

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji tworzą absolwentki Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku gospodarka przestrzenna oraz ochrony środowiska. Praktyczki partycypacji, uczestniczki wielu dialogów społecznych dotyczących przestrzeni.

Prezes Zarządu Fundacji

mgr Anna Kamzol

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Technik budownictwa. Koordynatorka licznych projektów społecznych. Z trzecim sektorem związana od ponad 14 lat. W swoich badaniach skupia się nad problematyką rozwoju lokalnego, socjologią miast i osiedli oraz partycypacją społeczeństwa. Szefowa powiatowej jednostki ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i młodzieży oraz członkini jej zarządu wojewódzkiego. Trenerka i tutorka NGO. Liderka partnerstwa lokalnego. Koordynatorka projektów funduszy europejskich na skalę wojewódzką. Entuzjastka myślenia wizualnego oraz metody design thinking.

anna.kamzol@bioreudzial.pl
tel. 534 080 428

Wiceprezes Zarządu Fundacji ds.

mgr Dagmara Jacuńska

Absolwentka studiów magisterskich Gospodarki Przestrzennej oraz licencjackich Ochrony Środowiska, studentka studiów magisterskich  Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym. W swoich pracach naukowych skupia się na ochronie ex situ, rekultywacji oraz rewitalizacji- ich możliwościach, potencjale, wykorzystaniu dla społeczności lokalnej i środowiska. Mediatorka, prowadząca, uczestniczka i wolontariuszka w projektach społecznych i środowiskowych. Prowadzi badania terenowe i ekologiczne, których celem jest współpraca na rzecz zachowania zasobów przyrodniczych i bioróżnorodności. Pionierka edukacji społecznej i środowiskowej u najmłodszych i nie tylko.

dagmara.jacunska@bioreudzial.pl
tel. 728 322 299

Wiceprezes Zarządu Fundacji ds.

mgr Karolina Wrembel

Absolwentka kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się postrzeganiem i odbiorem przestrzeni miejskiej przez mieszkańców miast podzielonych granicą kraju. Od wielu lat działaczka społeczna wspierająca inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej. Uczestniczka wielu warsztatów i konferencji, skupiających się na ludziach i przestrzeni. Pasjonatka planowania strategicznego i analiz przestrzennych.

karolina.wrembel@bioreudzial.pl
tel. 530 003 755

Rada Fundacji

Radę Fundacji tworzą osoby związane z Zakładem Zagospodarowania Przestrzennego Uniwersytetu Wrocławskiego.

dr hab. Dariusz Ilnicki

dr hab. Krzysztof Janc

dr Anna Grochowska

mgr Sławomir Czerwiński