Projekt P. Przestrzeń Partycypacji PROspołecznej

Jacuńska D., Kamzol A., Matusz D., Miodońska P., Wrembel K., Wrocław, 2018

Publikacja poświęcona jest procesowi partycypacji na dwóch odmiennych obszarach – małej miejscowości oraz osiedlu dużego miasta. Oparta jest o badania prowadzone przez 9 miesięcy równocześnie na osiedlu Maślice oraz w miasteczku Międzybórz. Zawiera uwagi i wskazówki dotyczące sposobu postępowania oraz autorski schemat oparty na metodologi PAR.