Społeczna Strategia Rozwoju Gminy Międzybórz

Głównym celem jest przygotowanie dokumentu, który będzie odpowiadał potrzebom zarówno mieszkańców, jak i specyfice jednostki. Ideą jest, aby mieszkańcy mieli jak największy wpływ na kształt i treści zawarte w strategii. Współpraca będzie się opierać o model poczwórnej helisy, tak aby zaangażować wszystkie strony niezbędne do stworzenia wyczerpującego i adekwatnego do charakteru gminy dokumentu.