Społeczna Strategia Rozwoju Gminy Międzybórz

W 2020 roku podjęłyśmy współpracę z Urzędem Miasta i Gminy Międzybórz, której owocem było stworzenie Społecznej Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2023. Głównym celem było przygotowanie dokumentu, który będzie odpowiadał potrzebom zarówno mieszkańców, jak i specyfice jednostki. Ideą było to, aby mieszkańcy mieli jak największy wpływ na kształt i treści zawarte w strategii. Współpraca opierała się o model poczwórnej helisy, tak aby zaangażować wszystkie strony niezbędne do stworzenia wyczerpującego i adekwatnego do charakteru gminy dokumentu

Strategia obecnie jest na etapie uchwalania, czekamy z niecierpliwością na przyjęcie przez gminę gotowego dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *