Projekt P. na Maślicach (Wrocław)

Projekt realizowany od listopada 2017 roku do czerwca 2018 roku we współpracy Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Rady Osiedla Maślice.

Celem projektu było stworzenie zaleceń odnośnie kształtowania przestrzeni osiedla Maślice w oparciu o oczekiwania oraz opinie jego mieszkańców i użytkowników.

Projekt zakłada kilka etapów, aby w kompleksowy sposób dowiedzieć się jak najwięcej od mieszkańców o osiedlu oraz zaproponować właściwe rozwiązania odnośnie kształtowania, wyglądu i funkcjonowania jednostki.Zachęcaliśmy społeczność lokalną do włączenia się w proces współtworzenia osiedla.
Opinia mieszkańców ma znaczenie.

Przedsięwzięcie obejmowało kilka etapów (spotkania informacyjne, ankieta, warsztaty). Jednym z wymiernych rezultatów było stworzenie koncepcji zagospodarowania przestrzeni wokół osiedlowego zbiornika wodnego oraz pozyskanie danych jakościowych i ilościowych przydatnych do pracy Rady Osiedla.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *