Projekt P. w Międzyborzu

Projekt zrealizowany był od grudnia 2017 do końca czerwca 2018 we współpracy Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz władzy lokalnej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Celem projektu było stworzenie zaleceń odnośnie kształtowania przestrzeni gminy Międzybórz w oparciu o oczekiwania oraz opinie jego mieszkańców i użytkowników.

Projekt zakładał kilka etapów, aby w kompleksowy sposób dowiedzieć się jak najwięcej od mieszkańców o osiedlu oraz zaproponować właściwe rozwiązania odnośnie kształtowania, wyglądu i funkcjonowania jednostki. Zachęcaliśmy społeczność lokalną do włączenia się w proces współtworzenia osiedla. Zebraliśmy informacje różnymi kanałami, poprzez ankietę, spacery badawcze, warsztaty i rozmowy bezpośrednie.


To co udało się zrealizować wspólnymi siłami to zaprojektowanie i wykonanie mebli miejskich, które wzbogaciły przestrzeń publiczną Międzyborza. Odbyły się również konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni wokół starego basenu. Zgromadzone informacje pozwoliły również władzy lokalnej poznać potrzeby i uwagi dotyczące przestrzeni publicznej i jej funkcjonowania, co przełożyło się komunikację i zrozumienie lokalnej społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *