Nasze działania obejmują przede wszystkim wsparcie w procesach partycypacyjnych oraz edukację. Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Mamy doświadczenie w pracy z lokalnymi społecznościami oraz tworzeniu dokumentów strategicznych i planistycznych dla gmin. Wszelkie nasze działania oparte są na wiedzy merytorycznej zdobytej w toku studiów, licznych szkoleniach oraz warsztatach.

Aktualnie realizowane projekty:

Pierwszy projekt realizowany przez Fundację, który obejmuje współpracę z gminą Międzybórz. Jest to dość symboliczna inicjatywa, ponieważ pomysł o założeniu organizacji pozarządowej zrodził się właśnie tam. Pokochałyśmy pracę ze społecznościami lokalnymi i postanowiłyśmy z tym powiązać nasze życie zawodowe.

 • Społeczna Strategia Rozwoju Gminy Międzybórz
  Głównym celem jest przygotowanie dokumentu, który będzie odpowiadał potrzebom zarówno mieszkańców, jak i specyfice jednostki. Ideą jest, aby mieszkańcy mieli jak największy wpływ na kształt i treści zawarte w strategii. Współpraca będzie się opierać o model poczwórnej helisy, tak aby zaangażować wszystkie strony niezbędne do stworzenia wyczerpującego i adekwatnego do charakteru gminy dokumentu.

Projekty zrealizowane:

Fundacja została utworzona w marcu 2020 roku. To, co obecnie możemy zaprezentować to projekty przeprowadzone w ramach koła naukowego, stworzone i koordynowane przez Zarząd Fundacji.

Dodatkowo, członkinie Zarządu aktywnie angażowały się w projekty miejskie realizowane we Wrocławiu. Były to przede wszystkim Osiedla Kompletne oraz Rewitalizacja NOWA. Ich rolą było przeprowadzenie spacerów badawczych, moderowanie warsztatów stolikowych oraz wywiady pogłębione.

 • Jak urządzić Park Krzycki?
  Pogoda w marcu była nieprzewidywalna, czasami wiosenna temperatura, innym razem iście zimowa. Tak też było podczas drugiego etapu konsultacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego Parku Krzyckiego. Punkt konsultacyjny zlokalizowany był na rogu …
 • Jakie podwórko przy Hallera?
  We wrześniu oraz październiku Fundacja Partycypacji Biorę udział miała przyjemność współprowadzić konsultacje społeczne dla mieszkańców podwórza przy alei Hallera i ulicach: Księgowej i Słonecznikowej na wrocławskim osiedlu Grabiszyn-Grabiszynek. Podwórko zlokalizowane …
 • Panel Obywatelski
  Na przełomie września oraz października we Wrocławiu przeprowadzony został Panel Obywatelski, który wspierały przedstawicielki Fundacji Partycypacji Biorę udział. Czym jest panel obywatelski? „Panel obywatelski to nowa forma demokratycznego podejmowania decyzji, …
 • Akademia Młodego Planisty
  Projekt „Akademia Młodego Planisty” realizowany był z Dolnośląskiego Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na …
 • Osiedla kompletne
  Osiedla kompletne to projekt Biura Rozwoju Wrocławia poświęcony wrocławskim osiedlom. W oparciu i analizy, diagnozy, referencje zostały wytypowane przez urbanistów cztery obszary: Jagodno, Jerzmanowo/Jarnołtów, Maślice Małe oraz Śródmieście Południowe. Na …