Jak urządzić Park Krzycki?

Pogoda w marcu była nieprzewidywalna, czasami wiosenna temperatura, innym razem iście zimowa. Tak też było podczas drugiego etapu konsultacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego Parku Krzyckiego. Punkt konsultacyjny zlokalizowany był na rogu …

Jakie podwórko przy Hallera?

We wrześniu oraz październiku Fundacja Partycypacji Biorę udział miała przyjemność współprowadzić konsultacje społeczne dla mieszkańców podwórza przy alei Hallera i ulicach: Księgowej i Słonecznikowej na wrocławskim osiedlu Grabiszyn-Grabiszynek. Podwórko zlokalizowane …

Panel Obywatelski

Na przełomie września oraz października we Wrocławiu przeprowadzony został Panel Obywatelski, który wspierały przedstawicielki Fundacji Partycypacji Biorę udział. Czym jest panel obywatelski? „Panel obywatelski to nowa forma demokratycznego podejmowania decyzji, …

Akademia Młodego Planisty

Projekt „Akademia Młodego Planisty” realizowany był z Dolnośląskiego Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na …

Osiedla kompletne

Osiedla kompletne to projekt Biura Rozwoju Wrocławia poświęcony wrocławskim osiedlom. W oparciu i analizy, diagnozy, referencje zostały wytypowane przez urbanistów cztery obszary: Jagodno, Jerzmanowo/Jarnołtów, Maślice Małe oraz Śródmieście Południowe. Na …

Projekt P. na Maślicach (Wrocław)

Celem projektu było stworzenie zaleceń odnośnie kształtowania przestrzeni osiedla Maślice w oparciu o oczekiwania oraz opinie jego mieszkańców i użytkowników. Projekt zakłada kilka etapów, aby w kompleksowy sposób dowiedzieć się …

Społeczna Strategia Rozwoju Gminy Międzybórz

Głównym celem jest przygotowanie dokumentu, który będzie odpowiadał potrzebom zarówno mieszkańców, jak i specyfice jednostki. Ideą jest, aby mieszkańcy mieli jak największy wpływ na kształt i treści zawarte w strategii. Współpraca będzie się opierać o model poczwórnej helisy, tak aby zaangażować wszystkie strony niezbędne do stworzenia wyczerpującego i adekwatnego do charakteru gminy dokumentu.

Projekt P. w Międzyborzu

Projekt zrealizowany był od grudnia 2017 do końca czerwca 2018 we współpracy Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz władzy lokalnej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Celem projektu było stworzenie zaleceń …